Vil du bli roverspeider?

Kontakt

Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland
Revheimsveien 126
4043 Hafrsfjord

Telefon 950 31 101
post@roverspeiderne.no
Alarmtelefon 51 59 39 00

Vakttelefoner:
Hovedvakt alarm 09123 - 51 59 39 00 - 951 96 112 - 916 57 018 (bakvakt)
Ådneram 38 37 19 60 - 916 57 013
Beredskapsvakter 916 57 015

Satelitt telefoner:
00 881641401640‬


Org. nr. 815 793 382
SR-Bank kontonr. 3201.08.59181

Prosjektkoordinator

Ivar Anton Nøttestad
Telefon 950 31 101
post@roverspeiderne.no

Styret

Even Gundersen (leder) tlf. 908 94 350
Frode Sunde
Truls Alsnes
Sigve Voilås
Thomas Drotningsvik
Tove Karin Hansen
Lars Arne Sunde

Ådneram beredskapsstasjon

i Frikvarteret, Sirdal

Leie av Frikvarteret i Sirdal

Logg inn

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
SR Regnskap