Fredag 21. juni - Lørdag 29. juni

Beredskapsvakt: Kretsleir Vesterlen

Vi har beredskap på kretsleiren. Alle som deltar bor med egen gruppe.
Meld deg på til din gruppe.

Annonse
Frikvarteret