Onsdag 29. mai, 18.00 - 20.00

Strandsøk teori og utstyrsbruk (Egersund)

I dag skal vi lære om strandsøk og hvordan utstyr brukes. Praktisk søk blir det onsdag 12.juni (se egen programaktivitet).

Annonse
Svithun Assuranse