Fredag 15. november - Søndag 17. november

Emnekurs førstehjelp - skade i skitrekket

Avreise fra Byterminalen, Stavanger kl.17.00 eller Ruten Sandnes kl.17.30 med felles Tide-Buss.

Vil du delta i vinterberedskap? Lær og tren førstehjelp og rutiner. Årets kurs for aspiranter. Åpent for alle.

2.års aspiranter får egne tema deler av tiden.

Når det skjer en skade i skitrekket og du er på vakt er det viktig at du er trygg. Hva kan du og hva kan du ikke? Hva gjør du og hva gjør du ikke? Dette lærer og trener vi på denne helgen.

Stikkord for kurset er pasientundersøkelse, nedkjøling, pasientjournal, sambandsbruk, pakking i pulk, bruk av vakuumutstyr og oksygen. Kurset er lagt opp slik at også fjorårets aspiranter skal få mye utbytte. Vi ønsker at alle av årets aspiranter gir beskjed om de blir med eller ikke (av- og påmelding).

Annonse
Showroom