Tirsdag 27. august, 18.00 - 21.00

Grunnkurs startkveld Stavanger

Meld forfall hvis du ikke kan komme på startkvelden.
Påmelding til kurset - se link under

Annonse
Tide buss