Mandag 23. september, 9.00 - 18.00

Redningskonferansen

Viking Sky-aksjonen og snøskredet i Tamokdalen blir hendelser som gjennomgås på Redningskonferansen i år, i tillegg til en rekke interessante foredrag og workshops som belyser samvirket i Norge – slik at vi kan gjøre det enda bedre neste gang.

Etter søknad er det aktuelt og dekke seminaret for aktuelle i SBG.

Annonse
SR Regnskap