Vil du bli medlem hos oss?

Kontakt

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest
Revheimsveien 126
4043 Hafrsfjord

Telefon 950 31 101
sbg.sorvest@speiding.no
Alarmtelefon 51 59 39 00

Vakttelefoner:
Hovedvakt alarm 09123 - 51 59 39 00 - 951 96 112 - 916 57 018 (bakvakt)
Ådneram 38 37 19 60 - 916 57 013 - 21 38 77 99 (ip)
Beredskapsvakter Sør 916 57 015
Beredskapsvakter Nord 948 74 138

Satelitt telefon nummer 0088 1622478117


Org. nr. 815 793 382
SR-Bank kontonr. 3201.08.59181

Prosjektkoordinator

Ivar Anton Nøttestad
Telefon 950 31 101
ivar.nottestad@speiding.no

Styret

Frode Sunde (leder) tlf. 982 84 394
Truls Alsnes
Thomas Drotningsvik
Tove Karin Hansen
Per Erik Jørgensen
Frøya Hadland

Ådneram beredskapsstasjon

i Frikvarteret, Sirdal

Leie av Frikvarteret i Sirdal

Logg inn

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Svithun Assuranse